Hoppa till sidans innehåll

Vad det innebär att vara funktionär


Att vara Funktionär

 

För att våra medlemmar ska kunna tävla måste vi i Marks Ridklubb anordna tävlingar själva i både hopp och dressyr för ponny och häst.

Ridtävlingar kräver många frivilliga funktionärer. Det finns arbete för alla, även för dig som inte gillar närkontakt med hästar.

Hör gärna av er till någon i tävlingssektionen. Alla tävlingsdata står i kalendern på våran hemsida www.marksridklubb.nu

Du behövs!

 

Här kommer alla olika funktionärer som behövs och vad som krävs.

 

PARKERINGSVAKTEN (2 eller 3 personer)

Han/hon är den första personen den tävlande möter på tävlingsplatsen. Ingen hästvana krävs men det gör inget om du har ett gott humör och kan backa en transport om någon kör fel.

Före tävling:

Tag del av hur parkeringen ska ske och hur många ekipage (bil+transport eller B-bussar eller lastbilar) som förväntas.

Hjälp till att avgränsa utrymmen som ej skall användas som parkering. Använd skyltar, plastband och koner.

Skylta till tävlingen på vägen i tid.

Se till att det finns skottkärra och grep 

Under tävling:     

Kom i god tid! Ni är en av de första på plats!

Hälsar välkomna 

Visar var tävlande, domare, publik och funktionärer ska parkera.

Visar var sekretariatet är och var de kan hämta vatten till Hästarna. 

Efter tävling: 

Återlämna all material som har används och städa undan eventuell skräp (På parkeringen ska gärna finnas en brandsläckare, kniv och bultsax)

 


SEKRETARIATET

Sekretariatets arbete börjar redan några månader innan själva tävlingen genom att komma ut med propositionen. Veckorna innan har tävlingsansvarig(a), med hjälp av tävlingssektionen, redan förberett det mesta som t.ex. ryttarmeddelandet, startlistor och priser.

Även här behöver man inte kunna så mycket om hästar men man ska kunna svara på frågor om det mesta (kan hänvisa till tävlingsledaren/överdomare vid behov) och vara glad och trevlig även när det är stressigt. I sekretariatet finns alltid någon som är van vid uppgiften.

Före Tävling:

Ta del av propositionen, ryttarmeddelandet, klasser och Betalningssätt mm.

Häng upp startlistor på anslagstavlorna

Hjälp tävlingsansvarig med förberedelser

Förbered protokollmappar till domarna/sekreterare.

En mapp per klass med aktuell program, penna (visselpipa,Klocka), extra program och kladdpapper.

Kontrollera att protokollen ligger i samma ordning som startlistan.

Ser till att domarplatserna är i ordning 

Under Tävling:

Kom i god tid!

Ta emot tävlande och ev betalningar och stäm av med Equipe/TDB.

Kontrollera vaccinationsintyg, licenser, gröntkort mm innan de tävlande får lasta ur.

Ta emot strykningar och efteranmälningar och meddela

domare och speaker.

Vid hoppning; lägg ut nya startlistor inför varje klass omgående efter det att efteranmälan ej kan göras och lämna detta till domare/speaker

Vid dressyr; räkna dressyrprotokoll, kopiera och spara.

Ställ fram priser innan klassens slut

Sätt kontinuerligt upp resultatlistor (pinnar)

Betala domare, överdomare och banbyggare när de åker.

 

Efter Tävling:

Städa och sortera bland papper i pärmar och på datorn

Skicka resultaten till Ridsportsförbundet och Lola (hon lägger

ut på hemsidan)

Återställ all material 


IN- OCH UTSLÄPP  /  RINGMASTER

Först värmer ryttarna upp på framridning/framhoppning före sin start. Antalet ekipage är begränsat.

Här krävs pondus och kännedom om regler för nervösa ryttare och deras föräldrar kan vara lite svåra att hantera.

Före Tävling:

Läs TR angående framridning.

Kontakta tävlingsledningen angående propositionen, antal klasser och hur många ekipage får vara inne på framridningen.

Se till att få en startlista (i sekretariatet)

Se till att det finns en kratta och måttstock på framhoppning

Under Tävling:

Vid framridning/hoppning: Se till att inte fler än bestämd antal kommer in (enligt startlistans ordning) samt att ej mer än en medhjälpare per ekipage är med framme vid hindren.

Vid hoppning; kratta fram och bak vid hindren när det blir gropar.

Vid banan; Se till att alla ekipage kommer in och ut på banan(utan krock) i den ordningen som står i startlistan  och utan pauser (om inte det står i programmet)

Efter Tävling: 

Hjälp gärna till att ta in all material.


BANANSVARIG

Här kravs tidigare erfarenhet av tävling.

 

Före Tävling:

Var närvarande när banan byggs och var ansvarig att all material mm finns på plats

Under Tävling:

Ser till att varje person i banpersonalen har sin station och sköter den.

Banskiss ska finnas vid insläpp och på framhoppningen. 

Efter Tävling:

Hjälper till att all material kommer på plats igen.


BANPERSONAL

Du bör inte vara rädd för hästar för här har du chansen att följa tävlingen på riktigt nära håll (hoppning).

Banpersonalen ska inte vara allt för unga och man ska ha lite erfarenhet.

Till banpersonal hör också flaggare som markerar när ryttare startar och går i mål.

Innan Tävling:

Dressyr: banorna ska byggas dagen innan med hjälp av måttband (finns i tävlingsrummet). Staketen och bokstäverna finns I magasinet

Hoppning; Banan byggs dagen innan med hjälp av banbyggare (och alla är välkomna att hjälpa till)

Ta del av handlingsplan

Under Tävling:

Hoppning: Banchef delar ut uppgifterna.

Gå banan också även om du inte deltar. Det är bra att veta vägar ryttarna ska rida (ibland finns flera olika vägval)

Välj ut lämplig plats att stå på och hur du skall röra dig utan att märkas

Kratta där det blir gropigt, men kratta inte innan du är säker hur de rider

Lyft upp bommar utan att störa de som rider

Var snabb att flytta bommar som kan vara ivägen då ryttaren rider resten av banan  

Bakstöden på oxrar har säkerhetsskållor. De laddas med sprintar som banchef och banbyggare har. Det är bra att det ligger extra säkerhetsskållor på marken för att det ska gå fortare att byta

Vid rivning: Bygg upp hindret snabbt och gör en tydlig markering till domartornet (en hand upp) när det är klart.

Vid vägran: om hindret rivs stannar domaren tiden och hindret kan byggas upp snabbt, ryttaren försöker igen.

Vid omhoppning direkt: Efter grundomgången rider felfria ryttare omhoppningsdelen. Oftast följer omhoppningen nummerordningen.

Vid omhoppning efter alla har ridit grund; Hindren kommer oftast inte i nummerordning och hinder från grunden kan ingå. Lär dig nya banan. Ev bärs något hinder ut.

Vid avramling /olycksfall: Var lugn! Följ handlingsplan och varna ev sjukvårdsansvarig och överdomare.

Följ alltid ryttaren med blicken för att inte riskera att hamna i vägen. Hjälps åt på banan! 

Efter Tävling:

Alla hjälper till för att all material ska komma åter på plats.

 


DOMARSEKRETERARE / TIDTAGARE

Hjälper domaren att hålla ordning på tider och felnoteringar för alla ekipagen, vid hoppning. Vid dressyr skriver en domarsekreterare alla poäng och kommentarer som domaren säger.

Här krävs koncentrationsförmåga och viss tävlingsvana är ett plus.

 

Före Tävling:

Kom i tid!

Se till att du får protokollmappen för respektive klass du ska skriva. 

Under Tävling:

Skriv så tydligt som möjligt

Var tyst när domaren har på högtalaren 

Efter Tävling:

Lämna allt använd material tillbaka på plats.


SPEAKER

Presenterar ekipagen och talar om resultat under tävlingen.

 

Före Tävling:

Hjälper att få högtalaranläggningen på plats och att mikrofonerna fungerar                         

Se till att få en aktuell startlista.

Under Tävling:

Se till att musiken är på kontinuerligt (vid dressyr)

Talar om vem som är på banan och resultaten från tidigare ekipage. 

Efter Tävling:

Hjälper att få högtalaranläggningen tillbaka i tävlingsrummet.


SPRINGARE

På Dressyrtävlingar behöver vi dig som kan gå några sträckor på en dag. Ingen hästvana krävs och du får gärna vara lite yngre.

Under Tävling:       

Hämtar färdigskrivna protokoll hos domaren och lämna de i Sekretariatet för räkning.

Hänger upp resultaten på ”resultatväggen”

 

HOPP: Ska ge nya, uppdaterade startlistor till domartorn, in/utsläpp, speakern. Sätter upp nya aktuella banskiss vid varje ny klass.


SJUKVÅRDARE

Är en nyckelperson. Utan sjukvårdskunnig personal får vi inte arrangera lokal och regionala (eller högre) hopptävlingar. Minst sjuksköterskeutbildning krävs. Du behöver inte kunna något om hästar, bara våga gå in på banan om en ryttare har skadat sig. Ska ta beslut om huruvida den skadade kan flyttas eller om ambulans ska tillkallas. Ska även hjälpa till vid mindre skador.

Före Tävling:          

Gå igenom sjukvårdsväskan och se om något saknas.

Under Tävling:

Var tillgänglig och bevaka särkilt de områden som kan vara olycksbenägna. 

Efter Tävling:

Lämna gärna rapport med tillbud, andra erfarenheter och förbättringsmöjligheter till tävlingsledningen.


CAFETERIAPERSONAL

En bra cafeteria är en viktig del av tävlingen. Den gör en del av inkomsten.

Cafeteriapersonal ser till att fika, lunch, godis och dricka finns till försäljning. Även funktionärer behöver mat som kan hämtas där (med kuponger).

Ingen hästkunskap krävs men viss matematisk förmåga är ett plus liksom ett glatt humör även när det är stressigt.

Före Tävling:          

Samråd med tävlingsledningen om behovet av fika och lunch och hur många förväntas komma.

Ordna funktionärer vid behov.

Gör inköp och förbereder maten

Se över städutrymmen och förråd

Se till att toaletterna är rena och att det finns toapapper, tvål och handdukar.(Obs! Det har hänt olyckor på tävlingsplats pga hala toalettgolv) 

Under Tävling:       

Ser till att det finns lunch att sälja eller att ge till Funktionärer.

 

Efter Tävling:          

Gör i ordning köket.

Lägger kvarvarande varor tillbaka i förrådet eller i frysen.

Gör rent allt som har använts.


"ALLT I ALLON!

Gör allt det där som behövs helt plötsligt. Det kan vara allt som att se till att borttappade barn hittar sina föräldrar, dela ut ändrade startlistor, hjälpa till vid prisutdelning och ta över andras poster när de ska äta lunch. Har sin bas i sekretariatet.


DOMARE, ÖVERDOMARE OCH BANBYGGARE

är personer som måste ha gått speciella utbildningar så vi måste hyra dessa utifrån.

Bra att läsa innan man är funktionär:

 

-          Tävlingsreglementet !

-          ”Säker med häst”

-          ”När olyckan är framme”

-          ”Startkit för tävlingsarrangörer

 

De här dokumenten kan man hämta frånSvenska Ridsportsförbundets Hemsida

www.ridsport.se

 

LYCKA TILL!!!!

Uppdaterad: 12 DEC 2012 15:06 Skribent: Lola Bodin

Postadress:
Marks RK - Ridsport
Skenevägen 11
51131 Örby

Kontakt:
Tel: 0705940438
E-post: info@marksridklubb.n...

Se all info